D&K Zabiegi chirurgii krótkoterminowej

Zabiegi chirurgii krótkoterminowej - tzw. "chirurgia jednego dnia"

Nasi pacjenci mają możliwość skorzystania z zabiegów chirurgii krótkoterminowej o charakterze komercyjnym – pełnopłatnym ze strony pacjenta.
Zaletą tego typu leczenia jest możliwość wyboru przez pacjenta dogodnego dla siebie terminu zabiegu bez konieczności oczekiwania w długiej kolejce. Dodatkowo okres pobytu w szpitalu jest zredukowany do minimum – pacjent jest wypisany do domu tego samego dnia lub dnia następnego.

Zabiegi chirurgii krótkoterminowej odbywają się w Centrum Chirurgii Krótkoterminowej EPIONE w Katowicach przy ulicy Piotrowickiej 68. Dzięki współpracy z Centrum EPIONE mamy dostęp do sali operacyjnej z opieką lekarza anestezjologa oraz całym zapleczem zapewniającym bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

 

Wszelkie zabiegi chirurgiczne, które są kwalifikowane i koordynowane przez naszą poradnię, są wykonywane przez naszych specjalistów.

Poniżej przedstawiamy listę zabiegów wykonywanych przez nas w Centrum EPIONE

zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym
 • Usunięcie guzka piersi
 • Usunięcie guzka skóry lub tkanki podskórnej
 • Plastyka przepukliny pachwinowej z użyciem siatki
 • Plastyka przepukliny pachwinowej bez użycia siatki
 • Plastyka przepukliny pępkowej z użyciem siatki
 • Plastyka przepukliny pępkowej bez użycia siatki
 • Operacja torbieli włosowej
zabiegi wykonywane z udziałem anestezjologa
 • Plastyka przepukliny pępkowej z użyciem siatki
 • Plastyka przepukliny pępkowej bez użycia siatki
 • Plastyka przepukliny pachwinowej jednostronnej z użyciem siatki
 • Plastyka przepukliny pachwinowej jednostronnej bez użycia siatki
 • Operacja przepukliny w kresie białej z użyciem siatki
 • Operacja torbieli włosowej
 • Hemoroidektomia – metodą klasyczną
 • Hemoroidektomia – z użyciem lasera LHP
 • Operacja szczeliny odbytu
 • Operacja usunięcia polipów kanału odbytu lub zmian przyodbytowych
 • Przecięcie przetoki okołoodbytniczej
 • Przecięcie przetoki okołoodbytniczej z szyciem zwieracza
 • Operacja przetoki okołoodbytniczej metodą lift
 • Operacja wodniaka jądra
 • Cholecystektomia laparoskopowo

Cena każdego zabiegu obejmuje:

 • wynajęcie sali operacyjnej wraz z personelem niezbędnym przy operacji
 • wykonanie zabiegu operacyjnego
 • asystę lekarza anestezjologa
 • materiały potrzebne do wykonania zabiegu
 • nocleg pacjenta
 • ciągłą opiekę lekarza specjalisty przez cały okres pobytu pacjenta w miejscu wykonania operacji

Kwalifikacja do powyższych zabiegów operacyjnych oraz wizyty kontrolne odbywają się w naszej poradni, a lekarz kwalifikujący jest jednocześnie operatorem. Koszt wizyty kwalifikacyjnej jest taki sam jak zwykła wizyta konsultacyjna w naszej placówce.

Pierwsza wizyta kontrolna po zabiegu jest bezpłatna, każda następna w cenie konsultacji specjalisty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pacjent prowadzony jest przez tego samego specjalistę od pierwszej wizyty w poradni Durdziński & Kunicki do momentu zakończenia  leczenia.